Vi gör mer än bara ytbehandlingar

Att arbeta med galvanisering innebär inte bara att vi är proffesionella på att ytbehandla. Vår logistiska kapacitet är minst lika viktig resurs för dig. Vi är förvisso sist i kedjan och utgör en relativt liten del av förädlingsvärdet på din detalj, men vår flexibilitet och förmåga att snabbt kunna planera om och i alla lägen kunna optimera produktionen tillhör våra styrkor.

Vi menar att en effektiv produktionkedja kan bli ännu mer effektiv om du väljer en leverantör som tänker i dina banor. Vi erbjuder lagerhållning dina artiklar och levererans till din kund utifrån önskad leveransplan. I vår logistikhub samlar vi gods från flera leverantörer och samleverar det till gemensamma slutkunder. Tillsammans skapar vi effektiva transporter.

Det sparar både vi, ni och framförallt miljön på!