SurZink

Surzink ger ett något blankare intryck jämfört med alkalisk zink, men kan ha något mer variationer i zinktjocklek (beroende på geometrin).

I vår surzink-line kan vi erbjuda blå-, gul- och svart passivering med möjlighet att avsluta med en sealer som ett extra skydd.