Agalv – ständig utveckling....

Verksamheten har bedrivits i snart 75 år och under de senaste 20 åren har stora förändringar genomdrivits under den tidigare ägaren Hans Jonssons ledning. I etapper har flera byggnader rivits och ersatts. Senaste förändringen är att vi helt lämnat Cr+6 och istället erbjuder bra alternativa metoder.

Vid årsskiftet 2013/2014 skedde ett ägarbyte då bolaget förvärvades av Nils Eriksson.