Kvalitet & Miljö

Certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001

Eget Labb

Galvanisering är ren kemi – det är viktigt att ha just rent i baden. Tack vare eget labb kan vi verkligen se till att kemin förblir perfekt, vilket är en förutsättning för att dina detaljer ska bli bra.
Tillsammans med våra leverantörer, säkerställer vi processerna över hela linjen och mäter kontinuerligt att nivåerna av kemikalierna ligger rätt.

Eget Reningsverk

Med ett eget reningsverk, minimerar vi utsläppen från våra processer. Exempelvis förbukar vi 12-15 ton zink om året, men av detta går endast 3 kg ut i vårt renade processvatten.
I processen används starka syror och baser som tar ut varandra i reningsverket. I slutändan blir det bara "neutralt" vatten kvar!

Mätning

Även om vi lägger stort fokus på att säkra processen från början, säkerställer vi även löpande under produktionen att all beläggning håller rätt yttjocklek.
Här mäter Daniel ytskikttjocklek med vår röntgenmätare.