Kontakt & Förfrågningar


Nils Eriksson
Vd/Marknad
Tel/mob/SMS:
+46472-56 57 01
nils.eriksson@agalv.se


Jörgen Lönn
Produktionschef
Tel/mob/SMS:
+46472-56 57 02
jorgen.lonn@agalv.se


Daniel Nillevik

Logistik
Tel/mob/SMS: 
+46472-56 57 03
daniel.nillevik@agalv.se


Zandra Thelin
Marknadsassistent
Tele/Mob/SMS:
+46472-56 57 09
zandra.thelin@agalv.se


Gustav Söderlund

Miljö/Kvalitet
Tel/mob/SMS:
+46472- 56 57 05
gustav.soderlund@agalv.se

Hitta hit